Vivorum logoVivorum logo
Vivorum logo
Vivorum logo
Framtiden kan du påverka - det är också där du
kommer att tillbringa resten av ditt liv!

Vivorum AB

Vivorum AB finns i Nyköping och startades 2005 som huvudman för Kvarnbackens Akut- och utredningshem och Hvilans Skolhem.

Vivorum har två ägare, Tommy Stark och Michael Brännlund. Båda arbetar direkt i verksamheterna, Michael är ansvarig för Hvilans Skolhem och Tommy för Kvarnbacken.


Välkommen att kontakta oss!
Kvarnbacken välkomnar vi pojkar i ålder 12-17 år med riskbeteenden, psykosocial problematik och/eller misstanke om neuropsykiatrisk störning eller annan diagnos där det finns behov av utredning för att bättre förstå, och behandla svårigheterna.
Hvilans Skolhem är ett litet behandlingshem med åtta platser. Vi jobbar med pojkar i åldern 14-19 år som har skolrelaterade problem, oftast i
kombination med psykosociala problem och/eller neuropsykiatriska störningar.